Iratkozzon fel hírlevelünkre
Határhelyzetek

Határhelyzetek VI. - Változó világ – változó közösségek a Kárpát-medencében

borito 6

A 21. század második évtizedének eddig eltelt évei adnak némi reményt arra, hogy kontinensünkön a nemzetközi szervezetek, kivált az Európai Unió által biztosított kooperációs, ellenőrzési és fejlesztési lehetőségek, mechanizmusok képesek megakadályozni a fenyegető pénzügyi, gazdasági, politikai és katonai válságfolyamatokat, s ezzel esélyt kínálnak a szemünk láttára megújuló nemzetállamoknak, hogy saját történeti adottságaiknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő válságkezelési és fejlesztési elképzeléseket dolgozzanak ki.

Bővebben...

Határhelyzetek V. - Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben

borito 5A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma által 2008 óta a külhoni magyar egyetemi hallgatók és doktoranduszok részére meghirdetett kutatói pályázat ötödik évfolyamának – azaz a 2012. évi ösztöndíjasok által elvégzett kutatásoknak – az eredményeit tartja kezében az olvasó. A kutatói szakkollégiumi program Határhelyzetek címmel indított kiadványsorozatának ez az ötödik kötete négy diszciplína megközelítésében elemzi a kisebbségi léthelyzetek folyamatosan újratermelődő nyelvi, identitás- és oktatáspolitikai, regionális és migrációs alapkérdéseit: a résztvevők történeti, nyelvészeti, szociológiai és pedagógiai módszerekkel vizsgálják saját magyar közösségeik élő problémáit.

Bővebben...

Határhelyzetek IV. - Hagyomány és jövőkép: Anyanyelv(ek), oktatáspolitikai stratégiák, karrierkövetés

borito 4Jelen kötet a Márton Áron Szakkollégiumi Programnegyedik évfolyamának fiatal társadalomtudósai írták, akik a Kárpát-medence négy magyarlakta régiójához − Erdélyhez, Vajdasághoz, Felvidékhez ésKárpátaljához – kötődnek, ezek egyikében nőttek fel.

Kutatómunkájuk során különböző aspektusokból vizsgálták meg szülőföldjük múltjának, jelenének valamely fontos kérdését. Miként a tanulmánycímek is mutatják, legtöbben a nyelv- és oktatáspolitikai, illetve a gazdaságszociológiai és az identitáspolitikai, geopolitikai folyamatok, jelenségek empirikus kutatásával járultak hozzá a szakkollégiumi program sikeréhez. Az általuk vizsgált témakörök fokozott aktualitással bírnak a Kárpát-medencében élő magyarság számára.

Bővebben...

Határhelyzetek III. - Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig

borito 3A szomszédos országok kisebbségben élő magyar közösségeinek szellemi műhelyeiben született tudományos munkák több évtizede szerves részét képezik nem csak általában a kárpát-medencei, hanem immár szűkebben véve a magyarországi tudományosságnak is. Az e témákban íródott publikációk száma az utóbbi években nem hogy nem csökkent, hanem még inkább nőtt is, bizonyítva egyrészt a határon túli magyar tudományosság életképességét és erősödő szakmai színvonalát, másrészt a tárgyalt társadalmi problémák aktualitását. Örvendetes fejlemény, hogy az ez irányú magyarországi támogatáspolitika, gyakran változó súlypontjai ellenére, az utóbbi időben számos külhoni és magyarországi magyar felsőoktatási szakmai műhely, illetve kutatóintézet vált az egész régió mértékadó szellemi műhelyévé. A Márton Áron Szakkollégium által néhány éve életre hívott pályázati programok iránti nem lankadó érdeklődés pedig mutatja, hogy a kutatói utánpótlás is biztosított ezen a területen.

Bővebben...

Határhelyzetek II. - Kultúra, oktatás, nyelv, politika

borito 2Anyanyelv és a többségi nyelv használata nem új téma a kisebbségkutatásban. Nehéz itt új „igazságokat” felmutatni, viszont a régi „igazságokat” újra kell gondolni. A körülöttünk lévő világ változásai megkövetelik, hogy mindig újra- és újragondoljuk ezt a kérdést. Nem véletlen, hogy a kötet jelentős része a nyelvhasználattal és az ehhez szorosan kapcsolódó oktatáspolitikával foglalkozik. A határokon túlra került magyarság a történelmi Magyarország megszűnte óta küzd anyanyelvének az élet minden területén történő használatáért. (Tegyük hozzá, korábban hasonló küzdelmet folytattak a nemzeti kisebbségek a soknemzetiségű Magyarország határain belül – száz évvel ezelőtt, a XIX. és XX. század fordulóján.)

 

Bővebben...

Határhelyzetek - Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején

 

borito 1A határon túli magyar közösségek életében régi és új gondok tűntek fel. A magyar népesség fogyásának következtében (a Vajdaságban a jugoszláv háború egyik átkos,  ezekben az években jelentkező „eredményeként” is) csökken a beiskolázásra váró gyerekek létszáma, veszélybe kerülhetnek a magyar iskolák. Magyarország  csatlakozása az Európai Unióhoz megnehezítette a kárpátaljai és vajdasági magyarság kapcsolattartását az anyaországgal, a határokon nem könnyű átjutni. Az ottani  magyar fiatalok számára már nem feltétlenül a magyarországi tanulás és munkavállalás a legjobb karrierstratégia. A szülők egyre gyakrabban választják az állami nyelven oktató közoktatási intézményeket, mert azokból könnyebb bejutni az állami felsőoktatásba. A magyar iskolák utánpótlásának elvesztése Erdélyben és Felvidéken is fenyeget. Erdély és Felvidék magyar fiataljai előtt nyitva áll Európa is. Kérdés, hogy a nemzet számára elvesznek-e az anyaországi állami és az európai felsőoktatásban tanuló magyar hallgatók.

 

Bővebben...

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
16
Július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események