Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás - Magyarország Kulturális Központja - Sepsiszentgyörgy fiókintézet-vezetői munkakörének betöltésére

A Balassi Intézet a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Magyarország Kulturális Központja - Sepsiszentgyörgy fiókintézet-vezetői munkakörének betöltésére. A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama határozott idejű, 3 évig tartó kormánytisztviselői jogviszony, Kttv. szerinti besorolással.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
52008 Sepsiszentgyörgy, Str. Gábor Áron, nr. 14.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 98. nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok

Ellátandó feladatok:
a) a fogadó ország és a Magyarország közötti kulturális és tudományos együttműködés formáinak bővítése, a nemzetpolitikai prioritások hatékony képviselete (nemzeti összetartozás tudat erősítése), a magyarság jó hírének nemzetek közösségéhez történő eljuttatása továbbá az értékorientált országkép-építés érdekében kulturális szakdiplomáciai és protokolláris tevékenységet folytat, irányítja a külképviselet kulturális, oktatási és tudományos együttműködéssel összefüggő feladatait,
b) szervezi, elősegíti és támogatja a fogadó országi és magyar közös kulturális programokat, rendezvényeket, kétirányú értékközvetítés teljesítése: teret biztosítani az anyaországi magyar kulturális értékek erdélyi megmutatkozásának, illetve az erdélyi magyar kultúra értékeinek közvetítése az anyaország és a külföldön működő magyar intézetek felé,
c) irányítja Bukaresti Magyar Intézet fiókintézeteként működő Magyarország Sepsiszentgyörgyi Kulturális Központját, (a továbbiakban: fiókintézet) szakmai tevékenységét, elkészíti a szakmai programtervét és gondoskodik annak végrehajtásáról,
d) ellátja a fiókintézet általános képviseletét,
e) irányítja a fiókintézet korszerű és hatékony médiakapcsolatainak kialakítását, ill. PR és közönségszervezési tevékenységét, felelősséggel tartozik a fiókintézet szakmai működésével kapcsolatos média nyilatkozatok tartalmáért, általános kérdéskörben kizárólag a főigazgató előzetes jóváhagyás alapján nyilatkozik,
f) gondoskodik a fiókintézet kétnyelvű honlapjának működtetéséről, felelősséggel tartozik a honlap tartalmának naprakészségéért és valódiságáért,
g) a Balassi Intézet (továbbiakban: BI) arculati kézikönyvében foglaltakkal összhangban alakítja a fiókintézet arculatát,
h) irányítja a fiókintézet adminisztratív működését, gondoskodik a fiókintézet iratkezelésének kialakításáról, működtetéséről,
i) eleget tesz a BI belső szabályzataiban, utasításaiban előírt bejelentési kötelezettségeknek,
j) a fiókintézet helyi alkalmazottai tekintetében személyi javaslatot tesz, saját hatáskörben irányítja és felügyeli a helyi alkalmazottak munkáját,
k) közreműködik a fiókintézet éves költségvetésének tervezésében és a költségvetési beszámoló elkészítésében,
l) gazdálkodik a rendelkezésére bocsátott anyagi eszközökkel, a BI vonatkozó belső gazdálkodási előírásainak megfelelően ellátja a fiókintézetnél a kötelezettségvállalói, szakmai teljesítés igazolói, ill. az utalványozói jogkört, gondoskodik az intézet működési helyéül szolgáló, ill. egyéb - a BI vagyonkezelésében és/vagy használatában álló – ingatlan(ok) rendeltetésszerű használatáról.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
kulturális diplomáciai feladatok ellátása, az intézet irányítása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII.26.) Korm. rendelet, valamint a külföldi magyar intézetekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi végzettség,
 • román nyelvből felsőfokú nyelvtudás,
 • romániai és erdélyi magyar művészeti és kulturális élet területén, szerzett érdemi tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelvből tárgyalóképes nyelvismeret,
 • külföldi szakmai tapasztalat,
 • vezetői tapasztalat,
 • államigazgatásban szerzett tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség,
 • Önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz,
 • a tudományos munkák (művek, önálló alkotások, publikációk, stb.) felsorolása,
 • a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata,
 • a fiókintézet-vezetői tevékenységet körvonalazó stratégiai terv (max. 5 oldal terjedelemben), amely tekintetbe veszi a Balassi Intézetre és a külföldi magyar intézetekre vonatkozó hatályos jogszabályokat és az adott országgal ápolt kulturális, oktatási kapcsolatok jellegzetességeit,
 • a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatása (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével),
 • az álláshelyet elnyert személy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell, hogy rendelkezzen.


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balassi Intézet címére történő megküldésével (1519 Budapest, Pf.: 385.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JHI/ 502 /2015. , valamint a munkakör megnevezését: fiókintézet-vezető.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a közszolgálati jogviszonyra, a Balassi Intézetre és a külföldi magyar intézetekre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján kerülnek elbírálásra. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2015. szeptember 11.
KÖZIGÁLLÁS, publikálási időpontja: 2015. szeptember 14.

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
23
Július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események