Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás - Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ intézetvezető

a Balassi Intézet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Helsinki Magyar Nagykövetség részeként működő Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ intézetvezetői (kulturális tanácsos diplomata) munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, legfeljebb 4 évig tartó kormányzati szolgálati jogviszony (tartós külszolgálat idejére) a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományában                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Magyarország Helsinki Nagykövetségének Kulturális és Tudományos Központja Helsinki (Finnország)

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

98. nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, 82. Külügyi és 96. Kulturális igazgatási feladatkörök

Ellátandó feladatok:

Az intézetvezető a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkárának szakmai felügyelete és a Balassi Intézet szakmai iránymutatása alapján - a Helsinki Magyar Nagykövetség vezetőjének irányítása mellett -

a) a fogadó ország és Magyarország közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködés formáinak bővítése érdekében kulturális szakdiplomáciai és protokolláris tevékenységet folytat, ellátja a külképviselet részeként működő kulturális szolgálat (intézet) kulturális, oktatási és tudományos együttműködéssel összefüggő feladatait,

b) szervezi, elősegíti és támogatja a fogadó ország és a magyar közös kulturális programokat, rendezvényeket,

c.) irányítja és szervezi a központ tudományos és oktatási feladatait, felügyeli, szervezi a magyar nyelvoktatást, a magyar nyelv disszeminációjával kapcsolatos programokat,

d) elkészíti a központ működésének éves programtervét,

e) alakítja szervezi a központ programjait és programkínálatát, valamint annak arculatát és brandjét,

f) közreműködik a fogadó országi és a magyar közös interkulturális rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,

g) ellátja a magyar tudomány népszerűsítésével, a tudományos együttműködésekkel és a felsőoktatási kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,

h) gondoskodik a központ használatában lévő, az intézet alaptevékenységének ellátásához kapcsolódó könyvtár  gondozásáról.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kulturális diplomáciai feladatok ellátása, a külképviselet részeként működő központ szakmai irányítása

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény és devizaellátmány (EUR) megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, továbbá annak végrehajtási rendeletei, valamint a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, a 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet, a 2/2012. (II. 16.) KüM utasítás, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó belső szabályzatainak a rendelkezései az irányadóak.                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi szintű végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a finn/angol nyelv felsőfokú, okmányokkal igazolt tárgyalási szintű ismerete,
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredménye,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • kiterjedt finn művészeti/tudományos és kulturális kapcsolatrendszer,
 • legalább 3 év vezetői tapasztalat,
 • külszolgálatra alkalmas egészségi állapot (orvosi igazolás csatolása nem szükséges).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • német vagy skandináv, illetve balti nyelvből tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • releváns külföldi szakmai- vagy munkatapasztalat,
 • érvényes „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és személygépkocsi-vezetői gyakorlat,
 • nemzetközi kulturális, protokolláris vagy diplomáciai területen szerzett érdemi munkatapasztalat,
 • protokolláris rendezvények szervezésének ismerete,
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredményének megléte.

Elvárt kompetenciák:

 • nagy munkabírás,
 • kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség, jó kommunikációs képesség,
 • önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázathoz a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet melléklete szerint – hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképes - részletes szakmai (közszolgálati) önéletrajz, a tudományos munkák (művek, önálló alkotások, publikációk, stb.) felsorolása,
 • a végzettség(ek), szakképzettség(ek), szakképesítés(ek) és az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,
 • az álláshelyet elnyert személy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell, hogy rendelkezzen,
 • az intézetvezetői tevékenységet, a központ irányítását, vezetését, a szakmai munkáját körvonalazó stratégiai terv (max. öt A/4-es oldal terjedelemben), amely tekintetbe veszi az adott országgal ápolt kulturális, oktatási, tudományos kapcsolatok jellegzetességeit,
 • a pályázó eddigi és jelenlegi szakmai munkájáról szóló tájékoztatás, referenciák megjelölése (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével),
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Balassi Intézetnek a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjávaltölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagot kérjük a benyújtási határidőig eljuttatni a következő e-mail címre:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. . A tárgyban kérjük az alábbiak rögzítését: JHI/61/2016. „Pályázat a Helsinki Magyar Nagykövetség részeként működő Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ intézetvezetői (kulturális tanácsos) munkakörre”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai követelményeknek megfelelően benyújtott és hiánytalan pályázati anyagok  elbírálását – a Balassi Intézet előzetes értékelését követően és javaslatára – a Külgazdasági és Külügyminisztérium végzi. Az előminősítést követően, a kiválasztott pályázók személyes interjún való részvételre felhívhatók, amennyiben az indokolt.

A pályázat eredményéről az elbírálásra előírt határidőt követő 8 munkanapon belül csak az eredményesen pályázó kap értesítést a pályázati anyagban megadott elektronikus elérhetőségre.

A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve a Balassi Intézet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

Egyéb információk:

Az intézetvezetői (kulturális tanácsosi) munkakör betöltésére kiírt pályázatot a Külgazdasági és Külügyminisztérium nevében a Balassi Intézet hirdeti meg.

Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a Külgazdasági és Külügyminisztérium által – a Balassi Intézet közreműködésével - megszervezett belföldi felkészülésen részt venni. A sikeres kiválasztást követően a belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően, várhatóan legkorábban

Az intézetvezető (kulturális tanácsos) tartós külszolgálatra rendelésének további feltételei:

•     a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint – szakmai irányítóként – a Balassi Intézet illetékes szervezeti egységei által igazolt (szakmai) felkészítés megtörténte;

•     a Külgazdasági és Külügyminisztérium által szervezett, munkakör ellátásához szükséges külügyi szakmai alapvizsga (belső képzés) eredményes letétele.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének – a kinevezéshez – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és - az esetlegesen vele kiutazó családtagjaival - együtt orvosi (foglalkozás egészségügyi) alkalmassági vizsgálatnak kell alávetnie magát, továbbá a munkaköréhez kapcsolódóan vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium fenntartja a jogot az adott állomáshelyre kiírt pályázati felhívás visszavonására és az érintett munkakör pályázaton kívül, meghívással, kijelöléssel vagy belső pályázati eljárás útján történő betöltésére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2016. március 11.

 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
20
Július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események