Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás - oktatási és kulturális szakfeladatokat ellátó diplomata munkakör betöltésére

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (1027 Budapest, Bem rakpart 47.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet oktatási és kulturális szakfeladatokat ellátó diplomata munkakör betöltésére


A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:


határozott idejű, legfeljebb 5 évig tartó kormányzati szolgálati jogviszony, tartós külszolgálat idejére történő kormánytisztviselői kinevezés a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományába

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 

Külföld – az alábbi táblázat szerint a külföldi állomáshelytől függően:

Állomáshely

Képviselet

Ország

Állomáshely betöltése

Külszolgálat vége (várhatóan)

Állomáshelyen elismert hivatalos nyelv

Állomáshelyen elismert munka nyelv

Amman

Magyarország Ammani Nagykövetsége

Jordánia

2016

2021

arab

angol

Baku

Magyarország Bakui Nagykövetsége

Azerbajdzsán

2016

2021

azeri, orosz

orosz

Kijev

Magyarország Kijevi Nagykövetsége

Ukrajna

2016

2021

ukrán

orosz

Madrid

Magyarország Madridi Nagykövetsége

Spanyolország

2016

2021

spanyol, katalán

angol, francia

Tel-Aviv

Magyarország Tel-avivi Nagykövetsége

Izrael

2016

2021

héber

angol

Tokió

Magyarország Tokiói Nagykövetsége

Japán

2016

2021

japán

angol

Sao Paulo

Magyarország São Pauloi Főkonzulátusa

Brazília

2016

2021

portugál

portugál

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

98. nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, 82. Külügyi és 96. Kulturális igazgatási feladatkörök

Ellátandó feladatok:

Az oktatási és kulturális szakfeladatot ellátó diplomata a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkárának szakmai felügyelete és a Balassi Intézettel valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával közös szakmai iránymutatása alapján, a külképviselet vezetőjének irányítása mellett a következő feladatokat látja el:

- a fogadó ország oktatási és kulturális piacának feltérképezése,
- a fogadó ország illetékes szakirányú hivatalos szerveivel való kapcsolattartás,
- közreműködés a hazai oktatás és kultúra számára hasznos fogadó országbeli pályázati és egyéb források feltárásában (anyagi, humán stb.) és kiaknázásában,
- a magyar kultúra értékeinek a fogadó országba történő közvetítésének elősegítése,
- a fogadó ország kulturális értékeinek Magyarországra történő közvetítésében való részvétel,
- magyar kulturális produkciók külföldi bemutatásának szervezésében való közreműködés,
- kapcsolattartás a fogadó ország felsőoktatási intézményeiben működő magyar lektorral, a magyar nyelvi/irodalmi tanszékek oktatóival és hallgatóival,
- a fogadó ország hungarológusaival való kapcsolatfelvétel és a kapcsolatok ápolása,
- a fogadó országban élő magyar közösséggel történő kulturális kapcsolattartás,
- oktatási és kulturális vásárokon való magyar megjelenés koordinálása,
- a magyar felsőoktatás és a magyar felsőoktatási intézmények promóciója, intézményközi kapcsolatok kiépülésének és közös projektek létrejöttének elősegítése, ezen belül:

• költségtérítéses hallgatók toborzásával kapcsolatos információ-közvetítői feladatok,
• magyar állami ösztöndíjasokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
• oktatói és hallgatói csereprogramok előkészítésében való közreműködés,

- oktatási, kulturális delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos feladatok,
- vonatkozó nemzetközi megállapodások, munkatervek előkészítésében való részvétel,
- folyamatos beszámolás a tevékenységeiről és a fogadó ország releváns kulturális és oktatási híreiről a KKM-nek, a Balassi Intézetnek és az EMMI-nek, továbbá éves jelentés készítése a Balassi Intézet, a KKM és EMMI által meghatározott szempontok alapján,
- évente egyszer konzultáció a KKM Kulturális és Tudománydiplomáciáért Felelős Államtitkárságán, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egységénél.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény és devizaellátmány (EUR) megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, továbbá annak végrehajtási rendeletei, valamint a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, a 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet, a 2/2012. (II. 16.) KüM utasítás és a Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó belső szabályzatainak a rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 

 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 egyetemi szintű végzettség,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 egy felsőfokú általános, „C” típusú és egy középfokú általános „C” típusú állami – vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű – nyelvvizsga, amelyekből az egyik az állomáshelyen elismert hivatalos nyelv vagy munkanyelv, míg a másik minden esetben angol nyelvből szükséges.
 érvényes „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és személygépkocsi-vezetői gyakorlat,
 nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása és nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredménye,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás vállalása,
 kiterjedt fogadó országbeli oktatási, tudományos, művészeti és kulturális kapcsolatrendszer,
 legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 külszolgálatra alkalmas egészségi állapot (orvosi igazolás csatolása nem szükséges).
 a diplomata munkakör, illetve gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges belső kötelező vizsgák, különösen a külügyi szakmai alapvizsga legalább „megfelelt” eredménnyel történő teljesítésének vállalása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 lehetőség szerint több éves releváns külföldi szakmai- vagy munkatapasztalat,
 az állomáshely hivatalos nyelvének okmányokkal igazolt ismerete
 nemzetközi kulturális, protokolláris vagy diplomáciai területen szerzett érdemi munkatapasztalat,
 protokolláris rendezvények szervezésének ismerete,
 érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte,
 tudományos fokozat (PhD vagy DLA)

Elvárt kompetenciák:

 

 nagy munkabírás,
 kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség, jó kommunikációs képesség,
 önálló munkavégzés,
 felelősségvállalás, felelősségtudat,
 kiváló alkalmazkodó- és helyzetfelismerő képesség,
 szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,
 más vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés,
 jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség,
 integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,
 precizitás, alaposság,
 terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,
 magas szintű kommunikáció (írásbeli, szóbeli),
 idegen nyelven is kiváló szóbeli kifejező- és meggyőzőkészség,
 képesség mind csapatban, mind egyénileg a magas szintű munkavégzésre,
 együttműködés,
 mások irányításának és motiválásának képessége és készsége, teljesítménymotiváció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 a pályázathoz a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet melléklete szerint – hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképes - részletes szakmai (közszolgálati) önéletrajz, a tudományos munkák (művek, önálló alkotások, publikációk, stb.) felsorolása,
 a végzettség(ek), szakképzettség(ek), szakképesítés(ek) és az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,
• az álláshelyet elnyert személy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell, hogy rendelkezzen,
 a szakfeladatot ellátó diplomata tevékenységet és szakmai munkáját, terveit körvonalazó stratégiai terv (max. öt A/4-es oldal terjedelemben), amely tekintetbe veszi az adott országgal ápolt kulturális, oktatási, művészeti és tudományos kapcsolatok jellegzetességeit,
 a pályázó eddigi és jelenlegi szakmai munkájáról szóló tájékoztatás, referenciák megjelölése (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével),
 írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Balassi Intézetnek a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör várhatóan legkorábban 2016 december 1-vel tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagot kérjük a benyújtási határidőig eljuttatni a következő e-mail címre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. . A tárgyban kérjük az alábbiak rögzítését: „Pályázat Magyarország ……. Nagykövetségére / Főkonzulátusára oktatási és kulturális szakfeladatot ellátó diplomata munkaköre”. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai követelményeknek megfelelően benyújtott és hiánytalan pályázati anyagok elbírálását – a Balassi Intézet előzetes értékelését követően és javaslatára – az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyeztetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kulturális és Tudománydiplomáciáért Felelős Államtitkársága végzi. Az előminősítést követően, a kiválasztott pályázók személyes interjún való részvételre felhívhatók, amennyiben az indokolt.

A pályázat eredményéről az elbírálásra előírt határidőt követő 8 munkanapon belül csak az eredményesen pályázó kap értesítést a pályázati anyagban megadott elektronikus elérhetőségre.
A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Balassi Intézet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

Egyéb információk:

Az oktatási és kulturális szakfeladatot ellátó diplomata munkakör betöltésére kiírt pályázatot a Külgazdasági és Külügyminisztérium hirdeti meg.

Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a Külgazdasági és Külügyminisztérium által – a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériumának közreműködésével - megszervezett belföldi felkészülésen részt venni. A sikeres kiválasztást követően a belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően, várhatóan legkorábban 2016. december 1-től tölthető be.

Az oktatási és kulturális szakfeladatot ellátó diplomata tartós külszolgálatra rendelésének további feltételei:
• a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint – szakmai irányítóként – a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes szervezeti egységei által igazolt (szakmai) felkészítés megtörténte;
• a Külgazdasági és Külügyminisztérium által szervezett, munkakör ellátásához szükséges külügyi szakmai alapvizsga eredményes letétele.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének – a kinevezéshez – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és - az esetlegesen vele kiutazó családtagjaival - együtt orvosi (foglalkozás egészségügyi) alkalmassági vizsgálatnak kell alávetnie magát, továbbá a munkaköréhez kapcsolódóan vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium fenntartja a jogot az adott állomáshelyre kiírt pályázati felhívás visszavonására és az érintett munkakör pályázaton kívül, meghívással, kijelöléssel vagy belső pályázati eljárás útján történő betöltésére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS honlapon a közzététel időpontja: 2016. augusztus 15.

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
22
Augusztus
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Montmartre | Vigne du Clos, Rue des Saules 75018 Paris
2019. okt. 12. - okt. 12.
Montmartre-i szüreti ünnepség