Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás minszki lektori állás betöltésére a 2013/2014-es tanévtől

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Feladatok, munkafeltételek:

A Vendégoktatói Hálózat tagjainak feladata a külföldi hungarológiai oktatás és kutatás támogatása, a magyar nyelv és kultúra népszerűsítése külföldi egyetemeken és a fogadó intézmény magyarországi kapcsolatrendszerének erősítése.

A vendégoktatók (vendégtanárok, lektorok) kétoldalú, tárca- vagy intézményközi megállapodások keretében végzik munkájukat. A fogadó egyetem létesít velük munkaviszonyt, és foglalkoztatásuk feltételeit (az oktatandó tárgyakat, a tanítás nyelvét, a heti kötelező óraszámát stb.) is a fogadó egyetem határozza meg. Bérükről, társadalombiztosításukról és lakhatásukról a fogadó egyetem gondoskodik. A fogadó intézménytől kapott illetményt a Balassi Intézet az ellátott feladattól és a külföldi jövedelemtől függően kiegészítheti. A vendégoktatói megbízás határozott időre szól, időtartama 1–4 év.

A lektor elsődleges feladata magyar mint idegen nyelv órák megtartása, de kiegészítésképpen felkérhető irodalomtudományi, nyelvészeti vagy más hungarológiai kurzusok megtartására is.

A lektor az oktatás mellett részt vesz az őt fogadó szervezeti egység (tanszék) egyéb feladatainak ellátásában és tudományos életében, elősegíti a fogadó intézmény magyarországi intézményekkel való szakmai kapcsolatainak bővítését és erősítését, igény esetén általános tájékoztatást nyújt a Magyarország iránt érdeklődőknek és segíti az egyetemi oktatókat és hallgatókat Magyarországra irányuló pályázataik elkészítésében. Óraterhelésétől és a lehetőségektől függően a vendégoktató tudományos munkát folytat és magyar kulturális programokat szervez nemcsak az őt fogadó intézményben, hanem amennyiben erre lehetősége van, nagyobb közönségnek is.

 

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

Általános pályázati feltételek:

 

-         magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi/MA diploma; előnyt jelent a magyar mint idegen nyelv/hungarológus szakos végzettség.

-         magyar anyanyelv.

-         magyar állampolgárság.

-         büntetlen előélet.

-         a fogadó ország kultúrájának és nyelvének (vagy egy a fogadó országban használatos közvetítő nyelv) megfelelő szintű ismerete.

-         a pályázónak a vendégoktatói megbízás kezdetét megelőző két évben életvitelszerűen és ténylegesen Magyarországon kell élnie (állami ösztöndíjat elnyert pályázók esetében a bizottság ettől eltekinthet). Továbbá két vendégoktatói megbízás között legalább két évnek kell eltelnie.

-         a pályázónak vállalnia kell, hogy a megpályázott időtartamra állomáshelyére költözik és a tanév ideje alatt ott tartózkodik (kivéve az ingázó rendszerű megbízásokat).

-         a pályázónak rendelkeznie kell megbízható felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel.

-         a pályázónak meg kell felelnie a fogadó intézmény által támasztott egyéb elvárásoknak (l. lent az oktatóhelyek általános feltételeken túli követelményeknél).

-         előnyt jelent a magyar mint idegen nyelv oktatásában, illetve a nem magyar anyanyelvűek oktatásában szerzett gyakorlat.

-         a pályázó jelen felhívás alapján legfeljebb két oktatóhelyre pályázhat

 

A meghirdetett oktatóhelyre vonatokozó elvárások:

 

Minszk, Belorusz, Minszki Állami Nyelvészeti Egyetem, lektori állás várhatóan négy évre

      Az általános feltételeken túli követelmények:

·         középfokú orosz vagy angol nyelvtudás;

·         előnyt jelent felsőfokú nyelvészeti vagy pedagógiai végzettség;

·         előnyt jelent legalább 3 éves tapasztalat a magyar nyelv oktatása terén;

·         előnyt jelent külföldi egyetemeken szerzett tapasztalat ennek megfelelő profilban az elmúlt 5 évben (megjelölni: mikor és melyik oktatási intézményben);

·         előnyt jelent tudományos fokozat megléte;

·         előnyt jelent tapasztalat a tudományos tanterv összeállításában és a tudományos módszerek segédanyagának feldolgozásában.

      Várható feladatok: A magyar nyelvoktatáson kívül a magyar kultúrával kapcsolatos egyéb kurzusok oktatása.

 

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

 

Benyújtandó dokumentumok:

 

Pályázati kérelem, nyilatkozat és ajánlás egy-egy példányban a következők szerint:

 

  1. Pályázati kérelem magyar nyelven, a Balassi Intézet főigazgatójának címezve, amely tartalmazza

-         a pályázó pontos levelezési és e-mail címét és

-         a megpályázott oktatóhely, ill. oktatóhelyek (legfeljebb kettő) pontos megnevezését.

  1. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó:

-         magyar állampolgár,

-         magyar anyanyelvű,

-         büntetlen előéletű,

-         legalább 2011 szeptembere óta életvitelszerűen és ténylegesen Magyarországon él, és

-         hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik pályázati anyagát.

  1. Egy szakmai ajánlás a magyar nyelvtanári munkára való alkalmasságról, amelyet magának az ajánlónak közvetlenül kell eljuttatnia a BI-be elektronikusan és postán. Az ajánlólevél tartalmát a Balassi Intézet bizalmasan kezeli, a pályázó azt nem ismerheti meg.

 

Továbbá megpályázott oktatóhelyre egy-egy példány a következő dokumentumokból:

 

  1. Legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz magyar nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztatat.
  2. Legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz orosz vagy angol nyelven (az egyes oktatóhelyekre vonatkozó elvárások szerint), amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztatat.
  3. Legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv magyar nyelven a megpályázott időtartamra.
  4. Legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv idegen nyelven a megpályázott időtartamra.
  5. Előnyt jelent a megpályázott oktatóhely szempontjából releváns válogatott (legfeljebb egyoldalas) publikációs jegyzék benyújtása.
  6. Oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok másolata.

 

A fent részletezett (a megadott terjedelmet meg nem haladó!) teljes pályázati anyagot egy nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük benyújtani legkésőbb 2013. augusztus 26. 12.00-ig (beérkezés időpontja) az alábbiak szerint:

 

1. a nyomtatott pályázati anyagot egy eredeti, aláírt példányban kérjük eljuttatni a Balassi Intézet Oktatási és Tudományos Igazgatóságára az iktatószám OTI/36-1/2013 feltüntetésével a borítékon (postán: 1519 Budapest, Pf. 385.), és

 

2. az elektronikus példányt (a szöveges dokumentumokat .doc- vagy .rtf-formátumban; az oklevelek elektronikus másolatát jpg vagy pdf-formátumban) a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre szíveskedjék elküldeni. Kérjük, ne használjanak ékezetes vagy cirill betűket a fájlnevekben, és ügyeljenek arra, hogy a teljes pályázati anyag mérete ne haladja meg a 1,5 MB-ot!

 

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy az általános pályázati feltételeknek nem megfelelő, formai szempontból hiányos vagy határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek szakmai bírálatra! A bírálati folyamat többlépcsős: az írásos anyagok formai ellenőrzése és az ezt követő előzetes bírálóbizottsági értékelése és rangsorolása alapján kerül sor a személyes meghallgatásokra (ennek időpontjáról az Intézet e-mailen tájékoztatja az érintetteket), amelyet követően a bíráló bizottság dönt a pályázatok fogadó félhez történő továbbításáról. A bíráló bizottság döntésének utólagos felülvizsgálatára nincs mód. Az állások betöltéséről a fogadó fél hoz végleges döntést. Továbbá felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a Balassi Intézet jogosult minden további kötelezettség nélkül bármikor a pályázati felhívást visszavonni, illetve érvénytelennek nyilvánítani. A Balassi Intézet ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. 

 

További információkkal a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, illetve a (06-1) 6667906-os telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére.

  

2013. július 29.

  

Dr. Hatos Pál

főigazgató

 

Palyazati_felhivas_csatolmany

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
22
Szeptember
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Magyar Katolikus Misszió | 42, rue Albert Thomas 75010 Paris
2019. okt. 05. - okt. 05.
Bábszínház és bábkészítő workshop
Montmartre | Vigne du Clos, Rue des Saules 75018 Paris
2019. okt. 12. - okt. 12.
Montmartre-i szüreti ünnepség