Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázat - Stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ, Igazgató

 

A Balassi Intézet


a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

 

a Balassi Intézet Stuttgart Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központja

 

igazgatói


munkakör betöltésére.

 


A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

 

határozott idejű 2013. november 15. napjától várhatóan 2017. október 31. napjáig tartó kormánytisztviselői jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Budapest, D-70188 Stuttgart, Haußmann str. 22.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

98. nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok

 

Ellátandó feladatok:

 

Az igazgató a Balassi Intézet főigazgatójának irányítása mellett a fogadó ország és Magyarország közötti kulturális oktatási és tudományos együttműködés formáinak bővítése, a magyarság jó hírének nemzetek közösségéhez történő eljuttatása, továbbá az értékorientált országkép-építés érdekében kulturális szakdiplomáciai és protokolláris tevékenységet folytat, ellátja a külképviselet kulturális, oktatási és tudományos együttműködéssel összefüggő feladatait. Az igazgató ellátja az intézet általános képviseletét, lehetőség szerint szervezi, elősegíti és támogatja a fogadó országi és a magyar közös kulturális programokat, rendezvényeket. Az igazgató gazdálkodik a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel, irányítja és szervezi az intézet tudományos és oktatási feladatait, felügyeli az intézeti és az intézeten kívüli magyar nyelvtanfolyamok működését. Az igazgató elkészíti, és főigazgatói jóváhagyására felterjeszti az intézet belső szabályzatait és gondoskodik azok betartásáról, alakítja az intézet programjait és arculatát, felügyeli a helyi alkalmazottak munkáját, gondoskodik az intézet használatában lévő, az intézet alaptevékenységének ellátásához kapcsolódó tárak gondozásáról (filmtár, könyvtár stb.).

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

kulturális diplomáciai feladatok ellátása, az intézet teljes körű irányítása

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a 14/2010. (XII. 14.) KIM rendelet rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés,
- Német nyelv tárgyalási szintű ismerete,
- Legalább 3-5 év vezetői és szervezői szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Angol nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
- Kultúrdiplomáciai tapasztalat: a fogadó országgal kialakított erős szakmai, tudományos, kulturális kapcsolatrendszer, külföldi szakmai tapasztalat, a fogadó ország meghatározó kulturális, oktatási, tudományos és kommunikációs fórumainak, szervezeteinek, valamint a német-magyar együttműködésben megvalósuló kezdeményezések, civil szervezetek ismerete.
- B kategóriás jogosítvány.
- Közigazgatási alap- és szakvizsga.

 

Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű vezetői készség, felsőfokú kommunikációs készség német nyelven, kreativitás, problémamegoldás.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

- a pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot, a tudományos munkák (művek, önálló alkotások, publikációk, stb.) felsorolását, a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát kell benyújtani.
- az álláshelyet elnyert személy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell, hogy rendelkezzen.
- az igazgatói tevékenységet, az intézet irányítását, vezetését körvonalazó stratégiai terv (max. 5 oldal terjedelemben), amely tekintetbe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a külföldi magyar intézetekről szóló 14/2010. (XII.14.) KIM rendeletre, a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII.23.) Korm. rendeletre és az adott országgal ápolt kulturális, oktatási kapcsolatok jellegzetességeire;
- a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatás (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével).

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Balassi Intézet címére történő megküldésével (1519 Budapest, Pf.: 385.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JHI/348-1/2013. , valamint a következő megjelölést: igazgatói pályázat – Stuttgart.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A külföldi magyar intézetekről szóló 14/2010. (XII.14.) KIM rendelet 5. § szerint az igazgató személyére a benyújtott pályázatok alapján a Balassi Intézet vezetője tesz javaslatot. A javasolt személy kinevezéséről a közigazgatási és igazságügyi miniszter a benyújtási határidő lejártától számított 30 napon belül hoz döntést. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.bbi.hu - 2013. szeptember 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bbi.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
16
Július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események