Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás padovai lektori állás betöltésére a 2013/2014-es tanévre

Pályázati felhívás padovai lektori állás betöltésére a 2013/2014-es tanévre

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Feladatok, munkafeltételek:

A Vendégoktatói Hálózat tagjainak feladata a külföldi hungarológiai oktatás és kutatás támogatása, a magyar nyelv és kultúra népszerűsítése külföldi egyetemeken és a fogadó intézmény magyarországi kapcsolatrendszerének erősítése.

A vendégoktatók (vendégtanárok, lektorok) kétoldalú, tárca- vagy intézményközi megállapodások keretében végzik munkájukat. A fogadó egyetem létesít velük munkaviszonyt, és foglalkoztatásuk feltételeit (az oktatandó tárgyakat, a tanítás nyelvét, a heti kötelező óraszámát stb.) is a fogadó egyetem határozza meg. Bérükről, társadalombiztosításukról és lakhatásukról a Balassi Intézet gondoskodik. A vendégoktatói megbízás határozott időre szól, időtartama 1 év (2013. október 1. - 2014. szeptember 30.).

A lektor elsődleges feladata magyar mint idegen nyelv órák megtartása, de kiegészítésképpen felkérhető irodalomtudományi, nyelvészeti vagy más hungarológiai kurzusok megtartására is.

A lektor az oktatás mellett részt vesz az őt fogadó szervezeti egység (tanszék) egyéb feladatainak ellátásában és tudományos életében, elősegíti a fogadó intézmény magyarországi intézményekkel való szakmai kapcsolatainak bővítését és erősítését, igény esetén általános tájékoztatást nyújt a Magyarország iránt érdeklődőknek és segíti az egyetemi oktatókat és hallgatókat Magyarországra irányuló pályázataik elkészítésében. Óraterhelésétől és a lehetőségektől függően a vendégoktató tudományos munkát folytat és magyar kulturális programokat szervez nemcsak az őt fogadó intézményben, hanem amennyiben erre lehetősége van, nagyobb közönségnek is.

 II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 Általános pályázati feltételek:

-         magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi/MA diploma; előnyt jelent a magyar mint idegen nyelv/hungarológus szakos végzettség;

-         magyar anyanyelv;

-         magyar állampolgárság;

-         büntetlen előélet;

-         a fogadó ország kultúrájának és nyelvének (vagy egy a fogadó országban használatos közvetítő nyelv) megfelelő szintű ismerete;

-         a pályázónak a vendégoktatói megbízás kezdetét megelőző két évben életvitelszerűen és ténylegesen Magyarországon kell élnie (állami ösztöndíjat elnyert pályázók esetében a bizottság ettől eltekinthet). Továbbá két vendégoktatói megbízás között legalább két évnek kell eltelnie;

-         a pályázónak vállalnia kell, hogy a megpályázott időtartamra állomáshelyére költözik és a tanév ideje alatt ott tartózkodik;

-         a pályázónak rendelkeznie kell megbízható felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel;

-         a pályázónak meg kell felelnie a fogadó intézmény által támasztott egyéb elvárásoknak (l. lent az oktatóhely általános feltételeken túli követelményeknél);

-         előnyt jelent a magyar mint idegen nyelv oktatásában, illetve a nem magyar anyanyelvűek oktatásában szerzett gyakorlat.

A meghirdetett oktatóhelyek és az egyes oktatóhelyekre vonatokozó elvárások:

 

 Padovai Egyetem, lektori állás várhatóan egy évre

Az általános feltételeken túlmenő követelmények:

 

-         középfokú olasz nyelvtudás;

-         angol/francia/német illetve latin középfokú nyelvtudás;

-         előnyt jelent felsőfokú magyar nyelvészeti és irodalmi végzettség;

-         előnyt jelent megszerzett tapasztalat a magyar nyelv oktatása terén;

-         előnyt jelent külföldi egyetemeken szerzett tapasztalat ennek megfelelő profilban az elmúlt 5 évben (megjelölni: mikor és melyik oktatási intézményben);

-         előnyt jelent tudományos fokozat megléte;

-         előnyt jelent kutatói területen megszerzett tapasztalat;

-         előnyt jelent a magyar irodalom területén is megszerzett tapasztalat (kutatás, megjelent írások, tanítás egyetemi szinten Magyarországon illetve külföldön)

 

-         Várható feladatok: A magyar nyelvoktatáson kívül (heti 12 órás nyelvi gyakorlat különböző szintű diákcsoportokkal) a magyar kultúrával kapcsolatos egyéb kurzusok oktatása.

 

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

 

Benyújtandó dokumentumok:

 

Pályázati kérelem, nyilatkozat és ajánlás egy-egy példányban a következők szerint:

 

  1. Pályázati kérelem magyar nyelven, a Balassi Intézet főigazgatójának címezve, amely tartalmazza

-         a pályázó pontos levelezési és e-mail címét és

-         a megpályázott oktatóhely pontos megnevezését.

  1. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó:

-         magyar állampolgár,

-         magyar anyanyelvű,

-         büntetlen előéletű,

-         legalább 2011 szeptembere óta életvitelszerűen és ténylegesen Magyarországon él, és

-         hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik pályázati anyagát.

  1. Egy szakmai ajánlás a magyar nyelvtanári munkára való alkalmasságról, amelyet magának az ajánlónak közvetlenül kell eljuttatnia a BI-be elektronikusan és postán. Az ajánlólevél tartalmát a Balassi Intézet bizalmasan kezeli, a pályázó azt nem ismerheti meg.

 

Továbbá megpályázott oktatóhelyenként egy-egy példány a következő dokumentumokból:

 

  1. Legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz magyar nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztatat.
  2. Legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz angol nyelven, vagy a célország nyelvén (az oktatóhelyre vonatkozó elvárások szerint), amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztatat.
  3. Legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv magyar nyelven a megpályázott időtartamra.
  4. Legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv idegen nyelven a megpályázott időtartamra.
  5. Előnyt jelent a megpályázott oktatóhely szempontjából releváns válogatott (legfeljebb egyoldalas) publikációs jegyzék benyújtása.
  6. Oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok másolata.

 

A fent részletezett (a megadott terjedelmet meg nem haladó!) teljes pályázati anyagot egy nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük benyújtani legkésőbb 2013. szeptember 30. 12.00-ig (beérkezés időpontja) az alábbiak szerint:

 

1. a nyomtatott pályázati anyagot egy eredeti, aláírt példányban kérjük eljuttatni a Balassi Intézet Oktatási és Tudományos Igazgatóságára az iktatószám OTI/67-1/2013 feltüntetésével a borítékon (postán: 1519 Budapest, Pf. 385.), és

2. az elektronikus példányt (a szöveges dokumentumokat .doc- vagy .rtf-formátumban; az oklevelek elektronikus másolatát jpg vagy pdf-formátumban) a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre szíveskedjék elküldeni. Kérjük, ne használjanak ékezetes vagy cirill betűket a fájlnevekben, és ügyeljenek arra, hogy a teljes pályázati anyag mérete ne haladja meg a 1,5 MB-ot!

 

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy az általános pályázati feltételeknek nem megfelelő, formai szempontból hiányos vagy határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek szakmai bírálatra! A bírálati folyamat többlépcsős: az írásos anyagok formai ellenőrzése és az ezt követő előzetes bírálóbizottsági értékelése és rangsorolása alapján kerül sor a személyes meghallgatásokra (ennek időpontjáról az Intézet e-mailen tájékoztatja az érintetteket), amelyet követően a bíráló bizottság dönt a pályázatok fogadó félhez történő továbbításáról. A bíráló bizottság döntésének utólagos felülvizsgálatára nincs mód. Az állások betöltéséről a fogadó fél hoz végleges döntést.

 

További információkkal a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, illetve a (06-1) 6667905-ös telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére.

 

2013. szeptember 16.

 

Dr. Hatos Pál

főigazgató

 

Padova_palyazati_felhivas

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
16
Július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események