Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás - Klebelsberg Kuno Ösztöndíjra

Pályázati felhívás - A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatot hirdet A Klebelsberg Kunó-ösztöndíjról szóló 15/2010. (XII.14.) KIM rendelet alapján a 2013. évre szóló KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJRA

Pályázati felhívás - Klebelsberg Kuno ösztöndíj 2013 (pdf) | Pályázati adatlap - Klebelsberg Kuno ösztöndííj 2013 (word)

1. A pályázati kiírás célja

Az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a Collegium Hungaricumok-ban és külföldi magyar intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken:

 • a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;
 • a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, múzeumi, valamint „oral history" tárgykörébe tartozó kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak támogatása,
 • a külföldi magyar intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának elősegítése,
 • a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással-, és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek tanulmányozására)
 • a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása.

2. Az ösztöndíj prioritásai

Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló, és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, különösen az alábbi kutatási témákban:

 • Az első világháború közelgő évfordulója kapcsán Magyarország részvételére vonatkozó, külföldi levéltári források kutatása, feltárása, rendszerezése és közzététele.
 • A magyar diaszpóra intézményei a 19. században, a két világháború között és 1945 után.

A pályázat beadható az alábbi helyszínekre:

 • - Rómába, Vatikánba a központi gyűjteményekben végzendő levéltári és könyvtári kutatásokra a régészet, az egyház-, a művelődés-, az irodalom-, az eszme- és a művészettörténet témakörében;
 • - Bécsbe a levél-, kézirat- és könyvtárakban, illetve múzeumokban a magyar történelemre vonatkozó forráskutatások végzésére;
 • - Moszkvába, Szentpétervárra kézirat-, levél-, illetve könyvtárban, múzeumokban végzendő hungarológiai kutatásokra, kiemelten a XX. századi és kortárs magyar - szovjet/ orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó utakra és nemzetközi együttműködéssel megvalósítandó projektek előkészítésére;
 • - Franciaországba audiovizuális ún. „oral history" kutatásra, valamint kézirat-, levél, könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra,
 • - Németországba levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások folytatására;

A forráskutatásokra irányuló pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hungarika-feltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjtemény-rész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.

3. Az ösztöndíj tartalma

 • Az ösztöndíj 2-4 hónap kutatási időszakra pályázható. A kinn tartózkodás időtartamának megbontására nincs lehetőség.
 • A Collegium Hungaricum-okban (Bécsben, Berlinben, Moszkvában, Párizsban és Rómában) ingyenes szállás, másutt szállásköltség-hozzájárulás;
 • Országonként eltérő mértékű, átlagosan havi bruttó 300 000 forintnak megfelelő összegű pénzbeli hozzájárulás;
 • Egyszeri útiköltség-térítés a legrövidebb közvetlen útra a magyarországi lakcím és a megpályázott város között egy alkalommal oda-vissza;
 • Utasbiztosítás.

4.       Pályázati feltételek

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki:

 • mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
 • korábban elnyert és felhasznált ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett és a bíráló bizottság a benyújtott beszámolóját kiválóan megfeleltre értékelte;
 • vállalja, hogy kinn tartózkodása alatt – amennyiben a pályázó olyan országban részesül ösztöndíjban, ahol Collegium Hungaricum vagy külföldi magyar intézet működik – az intézet igazgatójának felkérésére az intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet tudományos munkájában, előadást tart.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók.

Nem pályázhat az, aki:

 • a pályázat benyújtását megelőző öt évben legalább két alkalommal nyert el ösztöndíjat, feltéve, hogy az elnyert ösztöndíjas kutatási időszakot a pályázó kitöltötte.
 • a 2013-as évben az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok által nyújtott támogatásban (ösztöndíjban) részesül.

5. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell

A. pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot;
B. a munkáltató/kutatóhely hozzájáruló nyilatkozatát, amely igazolja a pályázó az ösztöndíj idejére való távolmaradásának tudomásul vételét
C. a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát; mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevelének,
D. a nyelvtudását és a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányoknak a másolatát;
E. a pályázó publikációinak jegyzékét;

F. korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló — a tervezett kutatások témáját, célját, helyét, formáját és idejét tartalmazó — kutatási tervet;
G. két, a kutatási terület elismert szakemberétől kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik – amennyiben szükséges - a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó – hivatali összeférhetetlenség miatt – a külföldi magyar intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet).
H. a pályázati anyag összes mellékletét elektronikus formában tartalmazó CD-t. Az oklevelek, tudományos fokozatot igazoló okmányok, nyelvvizsgák másolatát, valamint az aláírást igénylő dokumentumokat (pályázati adatlap, életrajz, ajánlólevelek) eredeti aláírással együtt beszkennelve, PDF vagy JPEG formátumban kérjük a CD-n tárolni.
I. Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetében ezen kívül csatolni kell: a Magyar Országos Levéltár és/ vagy az Országos Széchényi Könyvtár és/vagy a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén.

6. A pályázati benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos tudnivalók

 • - A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani a Balassi Intézet címére (1519, Budapest, Pf. 385).
 • - A borítékra kérjük, írják rá: Klebelsberg Kunó-ösztöndíj pályázat.
 • - A pályázatok benyújtási határideje (postai feladás dátuma): 2012. november 19.
 • - Kérjük a pályázati anyagot egy eredeti példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek betűjeleit feltüntetve összeállítani és borítékolni.
 • - A pályázathoz kérjük a pályázati anyagok elektronikus változatát tartalmazó CD csatolását. A CD-t nem tartalmazó pályázati anyag érvénytelen. E-mailben érkezett pályázati anyagokat nem áll módunkban elfogadni.
 • - A pályázati adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen.
 • - A pályázati adatlap letölthető a www.bbi.hu internetes honlapról.
 • - Az közigazgatási és igazságügyi miniszter - a bíráló bizottság javaslata alapján - a pályázatokat 2012. december 18-ig bírálja el. A Balassi Intézet a pályázókat 2013. január 25-ig értesíti a
 • pályázat eredményéről. Az ösztöndíjasok várhatóan 2013. február 20-tól utazhatnak ki.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a nyertes ösztöndíjasok kutatásukról, hazatérésük után három hónappal részletes tanulmányt kötelesek készíteni. A Balassi Intézet, mint az ösztöndíj kezelője, jogosult a tanulmányokat internetes honlapján közzétenni.

 

Budapest, 2012...............................................

Dr. Hatos
Pál főigazgató

Balassi
Intézet

Az ösztöndíj
bíráló bizottságának elnöke

_________________________________

Amennyiben technikai probléma adódik a pályázati adatlap letöltésével, kérjük a tisztelt pályázókat, hogy szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot Balás Ritával, az ösztöndíj referensével az alábbi elérhetőségek bármelyikén. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a pályázati adatlapot nem tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek!

Balás Rita, nemzetközi referens

T: +36 1 666 7903

E: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
16
Július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események