Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás Bécsi Egyetemen létesített vendégtanári pozíció betöltésére

 

 

Pályázati felhívás

Bécsi Egyetemen létesített vendégtanári pozíció betöltésére

 

 

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Bécsi Egyetem és a Balassi Intézet között létrejött BBI-1056/2003. sz. Együttműködési Megállapodás alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában vendégtanári pozíció betöltésére pályázatot hirdet.

 

 

1.      A pályázat célja:

 

A magyar nyelv és kultúra megállapodás alapján külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: Fogadó Intézmény) történő  oktatásának, megismertetésének és terjesztésének, valamint a fogadó intézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységekben való részvételének az elősegítése és támogatása.

 

2. A pályázat tárgya:

A BBI-1056/2003. sz. Együttműködési Megállapodásban meghatározott vendégtanári pozíció betöltése az alábbi feltételekkel.

 

 

3. Általános pályázati feltételek:

A pályázat benyújtására jogosult, aki

 

3.1.      a fogadó intézmény által meghatározott szakirányú szakképzettséggel és mesterfokozattal vagy doktori fokozattal rendelkezik, és

3.2.      megfelelő szinten ismeri a fogadó ország kultúráját és nyelvét vagy egy a fogadó intézmény által elvárt közvetítő nyelvet,

3.3.      felhasználói szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik,

3.4.      megfelel a fogadó intézmény által meghatározott feltételeknek (1. sz. Melléklet),

3.5.      vállalja, hogy sikeres kiválasztás esetén a Minisztériummal jogviszonyt létesít.

 

4. A pályázat forrása:

 

A pályázat forrása a Minisztérium Külképviseletek igazgatása cím költségvetésben a Vendégoktatói hálózat működésére elkülönített keret.

 

5. A pályázók köre:

 

Pályázat benyújtására az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki megfelel a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott feltételeknek.

 

6. A pályázat benyújtásának határideje:

 

2018. február 19.

 

7. A pályázat benyújtása:

 

7.1. A pályázati anyagot 1 nyomtatott példányban és elektronikusan kell benyújtani az alábbiak szerint:
7.2. A nyomtatott pályázati anyagot legkésőbb 2018. február 19. postai feladási dátummal eredeti aláírt példányban kell eljuttatni a Minisztérium részére.
KKM Külföldi Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság 1027, Budapest Bem rakpart 47.
A borítékon kérjük feltüntetni: „NOF 2017/2018. Bécsi Egyetem Vendégtanári Pályázat”.
7.3. Elektronikusan 2018. február 19. 12 óráig a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell megküldeni. A tárgyban kérjük feltüntetni: „NOF 2017/2018. Bécsi Egyetem Vendégtanári Pályázat”. A szöveges dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban, az oklevelek elektronikus másolatát .jpg vagy .pdf formátumban – maximum 5 MB terjedelemben – kell csatolni.

 

 

8. A pályázatban benyújtandó dokumentumok

 

8.1. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

    a) magyar állampolgárság megállapítására alkalmas dokumentum másolata (pl.személyazonosító igazolvány, útlevél), 

    b) 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

    c) nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik pályázati anyagát.

8.2.  A pályázathoz kötelezően benyújtandó speciális dokumentumok:

         a) legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz magyar nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;

         b) legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz idegen nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;

         c) legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv magyar nyelven a megpályázott időtartamra;

         d) legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv idegen nyelven a megpályázott időtartamra;

         e) oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok másolata;

         f) a megpályázott fogadóintézmény szempontjából releváns, legfeljebb egyoldalas publikációs jegyzék;

 

9. A pályázat érvényessége:

 

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó

9.1. a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában nyújtotta be,

9.2. a pályázatot hiányosan nyújtotta be,

9.3. a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,

9.4. a szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte.

 

10. A pályázatok elbírálása:

 10.1. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás keretében a Bíráló Bizottság személyes meghallgatást folytat le.

 10.2. A meghallgatás helyéről és időpontjáról a Minisztérium a meghallgatás időpontját megelőzően legalább öt munkanappal korábban, elektronikus úton értesíti a pályázót.

 10.3. A pályázati meghallgatást követően a pályázók rangsorolt listájáról a Bíráló Bizottság dönt, figyelembe véve a pályázók   felkészültségét, oktatási tapasztalatait,                        tudományos munkásságát és vendégoktatói ösztöndíjban már korábban részesült pályázók esetében, éves értékeléseiket.

 10.4. A Bíráló Bizottság döntésének utólagos felülvizsgálatára nincs mód.

 10.5. A vendégtanárt a Bíráló Bizottság javaslata alapján a fogadó intézmény választja ki azzal a feltétellel, hogy vele foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kell létesítenie, amelyet a pályázati felhívásban meghatározott időtartam alatt köteles fenntartania.

 

11. A pályázók értesítése, szerződéskötés:

 

11.1. A miniszter a Bíráló Bizottság által nem támogatott pályázókat a   Bíráló Bizottsági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül értesíti döntéséről.

11.2. A miniszter a nyertes pályázóval a fogadó intézmény döntéséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül jogviszonyt létesít.

    11.3. A miniszter a nyertes pályázó nevét a minisztérium hivatalos honlapján teszi közzé.

 

 

12. Szerződésszegés jogkövetkezményei:

 

A szerződésszegés egyes eseteit, illetve annak jogkövetkezményeit a Minisztérium és a pályázó között létrejövő jogviszonyt rögzítő szerződés tartalmazza.

 

13. Hitelességi nyilatkozat:

 

A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok közlése a Vendégoktatói Ösztöndíjprogramból 10 évre történő kizárását eredményezi.

 

14. Adatvédelem:

 

14.1. A pályázó a pályázat benyújtásával írásban hozzájárul pályázati anyagának és személyes adatainak kezeléséhez, valamint továbbításához mindazon külső szerv részére, amely a pályázattal kapcsolatos érdemi ügyintézésre jogszabályi és belső szabályozás alapján jogosult.

14.2. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy haladéktalanul bejelenti a személyes adataiban bekövetkezett mindazon változásokat, amelyek a Minisztérium és a pályázók között létrejött szerződést érintik. A Minisztérium a részére továbbított adatokat a pályázatok elbírálásához, a szerződés megkötéséhez és módosításához, illetve megszüntetéséhez szükséges mértékben és ideig fel.

14.3. A személyes adatokat a Minisztérium a közte és a pályázó között létrejött jogviszony megszűnésétől számított 10 évig kezeli.

 

15. Elérhetőség:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály

Nemzetközi Oktatási Kapcsolatok Osztálya

Hógenburg Tamás, osztályvezető

Cím: 1016 Budapest, Somlói út 51.

Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: (06-1) 666-7972 (H-CS 8.00-16.30, P 8.00-14.00 között)

 

 

A 2018/2019. tanévre meghirdetett vendégoktatói ösztöndíjak és a fogadóintézmények által meghatározott feltételek.

 

 

 

 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2020
27
November
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események