Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás Torontói Egyetemen létesített vendégtanári pozíció betöltésére

 

 

Pályázati felhívás

Torontói Egyetemen létesített vendégtanári pozíció betöltésére

 

 

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Torontói Egyetem és a Balassi Intézet között létrejött OTI/65-2/2015. sz. Együttműködési Megállapodás alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában vendégtanári pozíció betöltésére pályázatot hirdet.

 

1.      A pályázat célja:

 

A magyar nyelv és kultúra megállapodás alapján külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: Fogadó Intézmény) történő oktatásának, megismertetésének és terjesztésének, valamint a fogadó intézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységekben való részvételének az elősegítése és támogatása.

 

2. A pályázat tárgya:

Az OTI/65-2/2015. sz. Együttműködési Megállapodásban meghatározott vendégtanári pozíció betöltése az alábbi feltételekkel.

 

3. Általános pályázati feltételek:

 

A pályázat benyújtására jogosult, aki

 

 • a fogadó intézmény által meghatározott szakirányú szakképzettséggel és mesterfokozattal vagy doktori fokozattal rendelkezik, és
 • megfelelő szinten ismeri a fogadó ország kultúráját és nyelvét vagy egy a fogadó intézmény által elvárt közvetítő nyelvet,
 • felhasználói szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik,
 • megfelel a fogadó intézmény által meghatározott feltételeknek 1. sz. Melléklet
 • vállalja, hogy sikeres kiválasztás esetén a Minisztériummal jogviszonyt létesít.

 

4. A pályázat forrása:

A pályázat forrása a Minisztérium Külképviseletek igazgatása cím költségvetésben a Vendégoktatói hálózat működésére elkülönített keret.

 

5. A pályázók köre:

Pályázat benyújtására az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki megfelel a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott feltételeknek.

 

6. A pályázat benyújtásának határideje:

2018. február 26.

 

 

7. A pályázat benyújtása:

 • A pályázati anyagot 1 nyomtatott példányban és elektronikusan kell benyújtani az alábbiak szerint:
 • A nyomtatott pályázati anyagot legkésőbb 2018. február 26. postai feladási dátummal eredeti aláírt példányban kell eljuttatni a Minisztérium részére. KKM Külföldi Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős       Helyettes Államtitkárság 1027, Budapest Bem rakpart 47. A borítékon kérjük feltüntetni: „NOF 2017/2018. Torontói Egyetem Vendégtanári Pályázat”.
 • Elektronikusan 2018. február 26. 12 óráig a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell megküldeni. A tárgyban kérjük feltüntetni: „NOF 2017/2018. Torontói Egyetem Vendégtanári Pályázat”. A szöveges dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban, az oklevelek elektronikus másolatát .jpg vagy .pdf formátumban – maximum 5 MB terjedelemben – kell csatolni.

 

8. A pályázatban benyújtandó dokumentumok

8.1. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 1. magyar állampolgárság megállapítására alkalmas dokumentum másolata (pl.személyazonosító igazolvány, útlevél),
 2. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 3. nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik pályázati anyagát.

8.2.  A pályázathoz kötelezően benyújtandó speciális dokumentumok:

 1. legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz magyar nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;
 2. legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz idegen nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;
 3. legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv magyar nyelven a megpályázott időtartamra;
 4. legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv idegen nyelven a megpályázott időtartamra;
 5. oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok másolata;
 6. a megpályázott fogadóintézmény szempontjából releváns, legfeljebb egyoldalas publikációs jegyzék;

 

9. A pályázat érvényessége:

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó

 1. a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában nyújtotta be,
 2. a pályázatot hiányosan nyújtotta be,
 3. a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,
 4. a szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte.

 

10. A pályázatok elbírálása:

 1. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás keretében a Bíráló Bizottság személyes meghallgatást folytat le.
 2. A meghallgatás helyéről és időpontjáról a Minisztérium a meghallgatás időpontját megelőzően legalább öt munkanappal korábban, elektronikus úton értesíti a pályázót.
 3. A pályázati meghallgatást követően a pályázók rangsorolt listájáról a Bíráló Bizottság    dönt, figyelembe véve a pályázók   felkészültségét, oktatási tapasztalatait, tudományos munkásságát és vendégoktatói ösztöndíjban már korábban részesült pályázók esetében, éves értékeléseiket.
 4. A Bíráló Bizottság döntésének utólagos felülvizsgálatára nincs mód.
 5. A vendégtanárt a Bíráló Bizottság javaslata alapján a fogadó intézmény választja ki azzal a feltétellel, hogy vele foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kell létesítenie, amelyet a pályázati felhívásban meghatározott időtartam alatt köteles fenntartania.

 

11. A pályázók értesítése, szerződéskötés:

 • A miniszter a Bíráló Bizottság által nem támogatott pályázókat a  Bíráló Bizottsági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül értesíti döntéséről.
 • A miniszter a nyertes pályázóval a fogadó intézmény döntéséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül jogviszonyt létesít.
 • A miniszter a nyertes pályázó nevét a minisztérium hivatalos honlapján teszi közzé.

 

12. Szerződésszegés jogkövetkezményei:

A szerződésszegés egyes eseteit, illetve annak jogkövetkezményeit a Minisztérium és a pályázó között létrejövő jogviszonyt rögzítő szerződés tartalmazza.

 

 

13. Hitelességi nyilatkozat:

A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok közlése a Vendégoktatói Ösztöndíjprogramból 10 évre történő kizárást eredményezi.

 

 

14. Adatvédelem:

 

 1. A pályázó a pályázat benyújtásával írásban hozzájárul pályázati anyagának és személyes adatainak kezeléséhez, valamint továbbításához mindazon külső     szerv részére, amely a pályázattal kapcsolatos érdemi ügyintézésre jogszabályi és belső szabályozás alapján jogosult.
 2. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy haladéktalanul bejelenti a személyes adataiban bekövetkezett mindazon változásokat, amelyek a Minisztérium és a pályázók között létrejött szerződést érintik. A Minisztérium a részére továbbított adatokat a pályázatok elbírálásához, a szerződés megkötéséhez és módosításához, illetve megszüntetéséhez szükséges mértékben és ideig használja fel.
 3. A személyes adatokat a Minisztérium a közte és a pályázó között létrejött jogviszony megszűnésétől számított 10 évig kezeli.

 

 

15. Elérhetőség:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály

Nemzetközi Oktatási Kapcsolatok Osztálya

Hógenburg Tamás, osztályvezető

Cím: 1016 Budapest, Somlói út 51.

Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: (06-1) 666-7972 (H-CS 8.00-16.30, P 8.00-14.00 között)

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2020
27
November
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események