A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: Hivatal) megbízásából a Balassi Intézet (a továbbiakban: Intézet) nyílt pályázatot hirdet a „Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása” tárgyában.

A támogatás felhasználása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kell eljárni.

Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

Az „Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása” pályázat célja, kategóriái

Egyházi közoktatási intézmények tanórán kívüli, kiemelten közösségépítő jellegű tevékenységeinek támogatása (pl. ifjúsági rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, tematikus konferenciák, színházi rendezvények, kulturális csereprogramok.

A teljes pályázati kiírás letöltése (pdf)
Pályázati dokumentumok letöltése