A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: Hivatal) megbízásából a Balassi Intézet (a továbbiakban: Intézet) nyílt pályázatot hirdet a „Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása” tárgyában.

A támogatás felhasználása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kell eljárni.

Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

A pályázat célja, kategóriái

A kollégiumok tehetséggondozó és értelmiség formáló szerepének támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:

öntevékeny szakcsoportok kialakítása, működése,
helyi konferenciák megvalósítása,
kollégiumi közösségépítő és műveltségi jellegű rendezvények szervezése,
önnevelő közösségi megmozdulások,
kollégiumi hagyományok ápolása,
tehetséggondozást célzó rendszeres szakmai programok megszervezése, lebonyolítása,
kapcsolatok kiépítése határon túli magyar kollégiumokkal, illetve az azokkal működő cserekapcsolatok, közös szakmai, kulturális rendezvények támogatása.

A teljes pályázati kiírás letöltése (pdf)
Pályázati dokumentumok letöltése