A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: Hivatal) megbízásából a Balassi Intézet (a továbbiakban: Intézet) nyílt pályázatot hirdet a „Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” tárgyában.


A támogatás felhasználása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kell eljárni.

Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

„Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” pályázat célja, kategóriái

A helyi hagyományok feltárását, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megőrzését és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, lakhelyükhöz való kötődését erősítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása. 

A teljes pályázati kiírás letöltése (pdf)
Pályázati dokumentumok letöltése