A Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2013/2014-es tanévre ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE. A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású (külföldi állampolgárságú!) fiatalok magyar nyelvtudásának és magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Intézetben kerül sor.

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert nyelvvizsgával fejeződik be. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére bocsátja – a végbizonyítványon kívül – a szükséges tantárgyleírásokat.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik, és – a beiratkozáskor aláírt szerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2013. szeptember–2014. június).

Az ösztöndíj tartalma:

-   ingyenes képzés

21.000 Ft/hó ösztöndíj

- kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban)

FIGYELEM! Jogszabály változások miatt az ösztöndíj nem tartalmazza az egészségbiztosítás költségét. 

(A biztosítási lehetőségeket lásd a mellékelt tájékoztatón!)

A tervezett ösztöndíjas keretszám:     18 fő

A pályázat beküldési (postai beérkezési) határideje:      2013. május 6.

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2013. május 31., amelyet követően 5 munkanapon belül a Balassi Intézet értesítést küld a pályázat eredményéről. A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Balassi Intézet képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A Balassi Intézet a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:

– kitöltött pályázati adatlapcsak számítógéppel kitöltött lapot fogadunk el!

– kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról,

– kézzel írott önéletrajz,

– az útlevél másolata,

– tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata,

– társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása,

– igazolás a befizetett 600 USD előlegről.

A pályázónak 2013. április 29-ig regisztrálnia kell magát a Balassi Intézet ügyfélkapu rendszerében a http://sao.bbi.hu/login/registration weboldalon.

A pályázót érintő költségek:

— az utazás költségei,

— az étkezés költségei,

— nem európai uniós állampolgár esetén az egészségbiztosítás költségei, melyhez a Balassi Intézet havi 3.000 Ft-tal járul hozzá

— nyelvvizsgadíj (ECL B2 vagy C1 25.000 Ft),

— javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére: kb. 250 USD / hó,

— tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,

— egy belföldi (40.000 Ft) és egy erdélyi kirándulás (80.000 Ft) költsége, kaució az intézeti belépőkártyára és az esetleges kollégiumi rongálásokra

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kötelező kirándulások díját, 600 USD-t előre befizesse. A befizetés módja: csekken vagy traveler’s check-en. A csekket vagy traveler’s check-et a pályázattal együtt Dr. Némethy Kesserü Judit címére kell küldeni (lásd lent).

Sikertelen pályázat esetén a kirándulás díját a Hungarian Scout Association visszafizeti a pályázó részére. Amennyiben a pályázat elfogadását követően a pályázó nem vesz részt a képzésen, a befizetett összegnek csak az 50%-át téríti vissza a Hungarian Scout Association.

Információ:

Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfő–szerda–péntek)

Tel.: +1 (973) 874-0384

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kérjük, hogy a pályázatokat az alábbi címre, határidőre, 1 példányban küldjék el. Egyúttal kérjük a teljes pályázati anyag másolatát szkennelve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre megküldeni.

Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)

1 Washington Square Vlg. Apt. 3L

New York, NY 10012, USA

__________________________________________________________________________________________

 

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a Balassi Intézet (www.balassi-intezet.hu) és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (www.kmcssz.org) honlapjáról.

All Hungarian speakers should fill in the Hungarian-language form. Use the English-language form only if you do not speak Hungarian.